Samhain in Eindhoven

Open Samhain viering Eindhoven, 2018

We begonnen deze Samhainviering op 3 November 2018 in Eindhoven met een heerlijk zonnetje. Rond 16:00 uur was bijna iedereen er en begonnen we met een reinigingsritueel door iedereen te smudgen. Toen iedereen de dagelijkse beslommeringen een beetje losgelaten had, deden we een visualisatie om te aarden en gezamenlijk een cirkel te vormen, waarna de cirkel ook op traditionele wijze gecreëerd werd. We waren deze keer met een intiem groepje van zo'n 11 mensen.
We zongen gezamenlijk dit schitterende lied: We Are The Flow.
We begonnen met het knutselen aan maskers. We maakten van kartonnen stroken maskertjes die we met de aanwezige herfstbladeren omvormde tot groene man en groene vrouw maskers. Nadat iedereen een masker had gemaakt verscholen we ons allemaal achter onze maskers, zoals we dat wel eens doen tijdens ons werk e.d..

Dansritueel

We begonnen het dansritueel gemaskert met de song Earth my Body van Sarva Antah, dat in het teken staat van de vier elementen, die we allen als één geheel in onszelf kunnen integreren. Met onze maskers op laten we dit niet aan de buitenwereld zien en kunnen we ons helemaal naar binnen richten.
Met het eerste nummer waren we naar binnen gericht en ervaarden we onszelf achter het masker. Met het tweede nummer kregen we de gelegenheid om onze maskers af te leggen en onszelf te laten zien zoals we waren. Leef zoals je bent, blijf bij jezelf. We dansten hierbij op het nummer Alive van Omnia, en wanneer we ons daartoe geroepen voelde wierpen we ons masker tijdens deze dans in het vuur.
Met de derde song van het dansritueel stonden de voorouders centraal. Op het nummer Samhain van Lisa Thiel nodigden we de voorouders uit om mee te dansen, zo waren ze toch weer even bij ons.

Maaltijd met de voorouders

Na dit mooie dansritueel was het tijd voor de gezamenlijke maaltijd. Iedere persoon kreeg één appel die dwars over door midden gesneden werd, zodat je een pentagram te zien kreeg. De ene helft van de appel was voor de voorouders en legden we op het voorouder altaar, de andere helft van de appel aten we zelf op. Op het altaar konden we foto's e.d. plaatsen van dierbare overledenen of voorwerpen die een relatie hadden met onze voorouders. Vervolgens was het tijd voor een gezamenlijke potluck maaltijd, er was weer heel veel meegenomen!
Na de potluck gingen we met z'n allen rond het vuur zitten. Een stuk hout fungeerde als talking-stick, dus wie de stok had was aan het woord, de anderen zijn dan stil. Op het stuk hout kon je de naam van een dierbare voorouder schrijven en vertellen wat die persoon voor je betekend heeft. Zo ging het hout de kring rond en iedereen schreef de naam van een voorouder op het stuk hout, waarmee we deze voorouder weer naar ons toe haalden, eerden. Nadat iedereen z'n verhaal gedaan had, was het ook weer tijd om onze voorouders los te laten. We laten ze natuurlijk nooit helemaal los, het is een beweging als eb en vloed, van vasthouden en loslaten. Door het hout in het vuur te laten verbranden lieten we de voorouders weer los.

Bert en Jolanda hadden gedroogde bloemblaadjes meegenomen. Ze vertelden hoe je deze kon gebruiken in een dankbaarheids ritueel. Ieder pakte een handje bloemblaadjes en hield deze bij diens hart. Je besefte waar je dankbaar voor was en dan bewoog je je hand met bloemblaadjes vanuit je hart naar het vuur, waar je ze losliet. Je kon dit in stilte doen of uitspreken waar je dankbaar voor was. Rond Samhain heb je de laatste oogsten van het jaar, dus je kan terugkijken en reflecteren op wat de afgelopen periode jou gebracht heeft. We deden verschillende rondes met de bloemblaadjes, voor dankbaarheid of ook voor wensen voor het komende jaar.

Hierna deden we een kort ritueel bij de Oude Plataan boom. Hier offerden we de appels voor de voorouders die we eerder op het voorouder altaar geplaatst hadden. De eeuwenoude boom in het parkje verbind ons met het verleden, met onze voorouders. Hier zongen we Cauldron of Changes.

Hierbij kwamen we dan bij het einde van de viering. We hieven de cirkel op traditionele wijze weer op. Enkele mensen hadden kaartendecks meegenomen om te divineren. We zaten nog even gezellig rond het vuur na te praten, waarmee deze goed geslaagde, fijne viering dan ten einde kwam.

Martin Roek  
Je vindt hier informatie over volgende Samhain vieringen.

Open Samhain viering Eindhoven, 2017


Op 29 oktober 2017 organiseerde we alweer voor de zevende keer een jaarfeest in Eindhoven. Rond 16:00 uur kon men zich laten smudgen en opende we de viering met een visualisatie om te aarden, waarna de cirkel op traditionele wijze gecreëerd werd. We waren met een leuk groepje van ongeveer 19 mensen.
We begonnen met het knutselen aan maskers. We maakten van papieren stroken maskertjes die we met de aanwezige herfstbladeren omvormde tot groene man en groene vrouw maskers. Nadat iedereen een masker had gemaakt verscholen we ons allemaal achter onze maskers, zoals we dat wel eens doen tijdens ons werk e.d..
We zongen toen dit schitterende lied: We Are The Flow.
Hierna begon het dansritueel onder begeleiding van Geertje.

Dansritueel

We begonnen gemaskerd met een dans in het teken van de vier elementen en de eenheid in jezelf (op Adama Ve Shamayim). Met onze maskers op schermden we ons af van de buitenwereld en lieten we alleen ons masker zien.
Met de tweede rituele dans vertelde Geertje van te voren dat het thema loslaten van ballast was, het loslaten van maskers waar je je achter verstopt, zodat je dichter bij jezelf komt/blijft. Gedurende deze dans kon je wanneer je het moment daar voelde, je masker af doen en in het vuur verbranden. Het vuur kan onze ballast en maskers transformeren waardoor we vrijer worden te zijn zoals we zijn (muziek van Paul Winter: Down in Belgorod).
Met de derde dans zijn we dan bevrijd en voelen we de geschiedenis van alle generaties die ons voor zijn gegaan, deze dans is ten ere van de voorouders (muziek van Loreena McKennit: Ancient Pines).
We sloten het dansritueel af met een dans op de muziek van Nightnoise: Brid og ni mhaille. Het thema van deze dans stond in het teken van het delen en er voor elkaar zijn, elkaar ontmoeten, steun geven voor wat we verloren hebben en de belofte ervaren van nog sluimerende nieuwe mogelijkheden.

Maaltijd met de voorouders

Na dit mooie dansritueel was het tijd voor de gezamenlijke maaltijd. Iedere twee personen kregen één appel die dwars over door midden gesneden werd, zodat je een pentagram te zien kreeg. Ieder kreeg op die manier een halve appel, waarvan een stukje voor de voorouders afgesneden werd voor op het voorouder altaar, de rest van de appel aten we op. Op het altaar konden we foto's e.d. plaatsen van dierbare overledenen of voorwerpen die een relatie hadden met onze voorouders. Daarna gingen we zelf eten terwijl we over onze voorouders en dierbare overledenen met elkaar spraken. We hadden een stuk touw als een soort praatstok; degene met het touw vertelde over diens voorouders en dierbare overledenen en kon een knop in het touw leggen om dit zo even vast te leggen. We spraken om de beurt en tijdens ons verhaal legde we één of meerdere knopen in het touw, waarna de volgende het touw kreeg en zijn/haar verhaal kon vertellen. Zo hadden we dan met Samhain een maaltijd waarbij de voorouders betrokken werden en uitgenodigd werden.
Offer bij de oude boom

Na de maaltijd vertrouwden we het verhalentouw toe aan het vuur, symbool dat we onze voorouders en dierbare overleden weer kunnen loslaten. We lieten onze verhalen los in dit vuur en dat het transformerende vuur ons en anderen met haar warmte mocht steunen.
Het eten in de vorm van de appelpartjes van de voorouders offerden we met een mooi ritueel bij de oude Plataan boom aan Moeder Aarde. De oude boom is een levende connectie met onze voorouders, die ons huidige leven in de vrijheid die we nu kennen mogelijk hebben gemaakt. Onze voorouders en dierbare overledenen staan achter ons, we zijn mooi en goed zoals we zijn in hun ogen.
Je kan hier de volledige tekst lezen die uitgesproken werdt tijdens dit ritueel bij de boom.

Runen visualisatie

Tegen het einde van de viering begeleidde Eric ons in een visualisatie waarin we een symbool of rune zouden zien. Iedereen kreeg van te voren een kaartje waarop alle runen met hun namen afgebeeld stonden. Erik begeleide ons een trap af, een grot in een deur door naar een mooi landschap. We zaten bij een oude boom en liepen toen naar het water waar we een symbool in zagen, een dier of een gezicht. Na afloop deelden we onze ervaringen van deze mooie visualisatie.

We sloten de viering rond 20:00 uur af door de cirkel op te heffen / te openen, waarna we May The Circle Be Open zongen. Wie dat wou kon nu weer naar huis gaan, of nog even gezellig blijven, na te praten en te divineren bij verschillende mensen bij wie je de tarot kon laten leggen.

Het was een heel speciale, fijne, zeer geslaagde viering!


Martin Roek  

Je vindt hier informatie over volgende Samhain vieringen.